Få ett säkrare hem genom EIO Eltest.  Hur säkert är ditt hem?

Bor du i ett äldre hus är det viktigt att kontrollera elledningarna. Äldre elledningar kan bli
överbelastade och i värsta fall orsaka bränder. Torkar skyddshöljet runt ledningen kan detta
spricka, vilket kan leda till att metallsaker i huset blir strömförande och kan skada människor.

Det är också viktigt att göra en elbesiktning innan du köper hus eller bostadsrätt. Den tidigare
ägaren kan ha installerat el utan att ha anlitat behörig elinstallatör.

När vi utför EIO Eltest gör vi en grundlig elbesiktning där vi bl.a. testar elcentralen och säkringar,
kollar vägguttag, kablar och gör stickprovskontroller i dosor och strömbrytare. När besiktningen
är klar får du ett protokoll med eventuella åtgärder som behöver göras samt ett prisförslag på vad
det kommer att kosta. Läs mer om EIO Eltest här ( http://www.eio-eltest.se/info-eio-eltest/)