Vi utför alla typer av elservice. Om det är något vi vill trycka på är det att ni har en fungerande jordfelsbrytare, se därför till att funktionen kontrolleras regelbundet. Jordfelsbrytare räddar liv.
Vi kontrollerar även statusen på din elanläggning genom att göra EIO Eltest (se mer under Eltest).
Våra servicebilar är alltid fyllda med material och verktyg för att snabbt kunna hjälpa dig.
Har ni frågor eller funderingar, är ni alltid välkomna att kontakta oss på 0708-656500.