Privatpersoner

Vårt företag är perfekt för privatpersoner då vi har expertisen att göra i stort sett allting i bostäder som har med elinstallationer och servicejobb att göra. Det går lika bra att vända sig till oss för att få hjälp att byta ett vägguttag till att skaffa snygga spotlighs, eller större arbeten som att installera el i en villa som är under nyproduktion.

Elinstallationer

Med våra tjänster inom elinstallationer så vänder vi oss både till privatpersoner och företag samt bostadsrättsföreningar. Av oss kan du få hjälp med alltifrån att sätta in fler vägguttag till att dra helt ny el i lägenheten eller villan.

Larm.

Inbrottslarm
Vi har stor erfarenhet av installera larm utifrån konstens alla regler. Du väljer sedan vilken larmoperatör du vill ha kopplat larmet till.

Brandlarm
När det kommer till mindre komplicerade/avancerade brandlarmsinstallationer hjälper vi dig. Brandlarmet kan sedan kopplas till valfri larmoperatör.

Service/felsökning

All slags elservice utför vi. En jordfelsbrytare är någonting som är mycket viktig att ha eftersom den räddar liv. Har du ingen så sätter vi in en. Har du redan en kontrollerar vi att den fungerar. Din elanläggning kontrollerar vi funktionen på genom ett så kallat EIO Eltest (läs mer under rubriken Eltest). Våra fullt utrustade servicebilar tar oss snabbt till dig, och med vår expertis och kvalitetsutrustning har vi vad som krävs för att göra en kvalitativ elservice eller felsökning.

Eltest

Ett EIO Eltest kontollerar säkerheten.

I äldre villor är det A och O att se över ledningarna! De är inte dimensionerade för dagens elförbrukning och kan lätt bli överbelastade. I värsta fall kan brand uppstå. Dessutom kan gamla ledningars skyddshöljen torka och spricka och då kan material av metall i bostaden bli strömförande.

Ska du köpa villa eller bostadsrätt? Då kontollerar vi att elen är fackmässigt installerad och följer de krav som finns. Det är inte ovanligt att installationerna har gjorts av obehörig installatör.

Vad ingår i en EIO Eltest? Vi gör en omfattande besiktning där vi kontrollerar elcentralen och dess säkringar, check av vägguttag, kablar och kollar dosor och strömbrytare. Du får ett protokoll med det som eventuellt behöver göras samt en offert. Läs mer om EIO Eltest HÄR.

Bossman Eltech AB     |     0708 - 65 65 00     |     info@bossman-eltech.se

Bossman Eltech AB
0708 - 65 65 00
info@bossman-eltech.se